0
محتوای رژیم غذایی شطرنج باز
chesschampions

رژیم غذایی مناسب برای یک شطرنجباز

تحقیق صورت گرفته در مورد رژیم غذایی برای یک شطرنجباز بازيکنان شطرنج به ورزش ها و تمرينات فيزيکی روزانه اهميت زيادی می دهند ولی چون شطرنج يک بازی فيزيکی نيست هيچ کس راجع به عادت تغذيه و رِژيم های مناسب ...