مجموعه کتاب آموزشی تئوری وسط بازی شطرنج

مجموعه کتاب های آموزشی تئوری وسط بازی شطرنج نوشته شده توسط دکتر ماکس ایوه و هانس کرامر

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش 2 نتیجه