کتاب

کتاب های شطرنج به عنوان کمک آموزشی های اصولی در حیطه آموزش شطرنج محسوب می شوند.

کتاب ها، مرجع های اصولی در آموزش شطرنج

شما می توانید در کنار آموزش حضوری و مجازی شطرنج، به جهت تکمیل شدن و به ثبات رسیدن تئوری های فراگرفته در طول دوره آموزشی خود، از کتاب های مرجع و استاندارد شطرنج نیز بهره کافی را ببرید.

فراگیری دانش شطرنج به صورت خودآموز

افرادی که به جهت محدودیت زمانی و یا جنبه مالی قادر به شرکت در دوره های آموزشی نمی باشند، با تهیه و مطالعه کتاب های مرجع شطرنج توام با تمرین در بستر های تجربی استاندارد، سطح دانش آکادمیک و عملی خود را تا حد زیادی ارتقا دهید.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 75 نتیجه